wrok

Rijkdom is in een droom een ​​verboden winst, omdat de Almachtige God zegt : ( En het zou niet zijn geweest voor een profeet om bloed te vergaren, en wie gekookt is, zal brengen wat wordt opgebracht op de Dag der Opstanding ). Wie ziet dat hij geketend is, dan wordt hij tot de islam geroepen en is hij een ongelovige . En wie ziet dat zijn hand aan zijn nek is gebonden, hij zal geld slaan dat niet voldoet aan het recht van de Almachtige God, en als hij ziet dat zijn handen vastgebonden zijn, dan is hij gierig . En als hij ziet dat zijn hand op zijn nek is gevallen, zal dat de zonden stoppen . Een huwelijk is een huwelijk en duidt op een ongeldige handeling .