Gebeden voor de doden

Wat betreft het bidden voor de doden, de veelvuldige smeekbeden en het vragen om vergeving voor hem, als hij wordt gezien als de imam op hem wanneer hij tot hem bidt, en de bewaker van de voogdij door de hypocriete sultan . En wie het ziet alsof hij achter een imam staat die voor de doden bidt, dan woont hij een bijeenkomst bij waarin zij voor de doden bidden .