God zien zonder hoe of hoe

Daniël zei : Wie de Almachtige God onder de gelovigen in zijn slaap ziet, zonder hoe of hoe, zoals in het nieuws werd vermeld, geeft aan dat de Almachtige zich zal laten zien op de Dag der Opstanding en dat zijn behoeften zullen slagen .