Hij eet mensenvlees met lust en zijn bloed stroomt

En wie ziet dat hij mensenvlees eet met verlangen en zijn bloed vloeit, dan zal hij zonder te vragen overvloedig geld krijgen .