Een bronwater zonk

En wie ziet dat het water van een put zinkt, dan is hij goed voor zijn vrouw en maakt hij zijn geld kapot .